Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II

Sittin sena ilu it-tħejjijiet għall-Konċilju kien fl-aqwa tagħhom

Daħla

Bħala qassis anzjan jiena lħaqt il-bidu, l-iżvilupp u l-għeluq tal-Konċilju Vatikan II. Kien żmien sabiħ li mliena bit-tama u bl-entużjażmu meta konna għadna qassisin żgħażagħ.

Il-Konċilju kien ħolma ta’ Papa Roncalli, iżda ħolma li seħħet tassew u biddlet ħafna l-Knisja kif ukoll id-dinja. Naturalment l-dea kienet ispirata mill-Ispirtu s-Santu, iżda l-Ispirtu s-Santu jinqeda wkoll bit-talenti tagħna. U Papa Ġwanni XXIII kellu żewġ talenti li swewlu ħafna.

AKTAR