Il-Ġimgħa, 4 ta’ Ġunju 2021

Print Friendly, PDF & Email

Il-Fidi fil-Qawmien ta’ Ġesù tgħid li hemm ġejjieni għal kull bniedem; ix-xenqa għall-ħajja ta’ bla tmiem li hija parti mill-bniedem ġiet imwieġba. Alla jeżisti: dan hu l-messaġġ reali tal-Għid. Kulmin jibda jasal jifhem dan x’ifisser isir jaf xi tfisser li tkun mifdi.

Il-Papa Benedettu XVI

%d bloggers like this: