Is-Sibt, 5 ta’ Ġunju 2021

Print Friendly, PDF & Email

Marija li hija l-Verġni l-aktar Safja, hija wkoll ir-Refuġju tal-Midinbin. Hija taf x’inhu d-dnub, mhux mill-esperjenza ta’ waqa’ fih, mhux għax daqet is-sogħba morra tiegħu, imma għax rat dan x’għamel lil Binha Divin.

L-Isqof Fulton Sheen

%d bloggers like this: