Lezzjoni II: San Anton Marija Zaccaria

5 ta’ Lulju S. ANTON MARIJA ZACCARIA, SAĊERDOT

TIFKIRA

Twieled fi Cremona, il-Lombardija, fi-1502; ta’ tnejn u għoxrin sena laħaq tabib f’Padova, u mbagħad ordna qassis u waqqaf il-Kongregazzjoni tal-Kjeriċi ta’ San Pawl, jew Barnabiti, li kienet ta’ fejda kbira għat-tiġdid fil-ħajja tal-insara. Hu kien iqatta’ ħafna mill-ħin tiegħu jipprietka fil-knejjes u fit-toroq, ġeneralment fuq il-passjoni ta’ Ġesù. Kienet bil-ħila tiegħu li xterdet id-devozzjoni tal-Kwaranturi, jiġifieri adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija għal erbgħin siegħa konsekuttivi bħala tifkira ta’ kemm Ġesù dam fil-qabar mid-difna sal-qawmien tiegħu. Kien hu wkoll li daħħal fil-Knisja d-drawwa li jindaqqu l-qniepen kull nhar ta’ Ġimgħa fit-tlieta ta’ wara nofsinhar. Miet ta’ 37 sena fil-5 ta’ Lulju fl-1539. Ġie kkanonizzat fis-27 ta’ Mejju, 1897 mill-Papa Ljun XIII.

aktar