Lezzjoni II: Santa Eliżabetta tal-Portugal

4 ta’ Lulju SANTA ELIŻABETTA TAL-PORTUGAL

TIFKIRA

Bint is-slaten tal-Aragona, twieldet fl-1271; iżżewwġet żgħira lis-sultan tal-Portugall u kellha żewġt itfal. Rat ħafna tbatija u toqol, imma sofriet kollox b’sabar kbir u bit-taħriġ fit-talb u fl-opri tal-ħniena. Wara l-mewt ta’ żewġha qassmet ġidha lill-foqra u daħlet terzjarja Franġiskana. Hi u titħabat biex terġa’ tħabbeb bejniethom lil binha u ’l ħatnu, mietet fl-1336.

aktar