San Ġwann Bosco u s-Salesjani f’Malta

Immaġini ta’ San Ġwann Bosco

San Ġwann Bosco li kellu kariżma għaż-żgħażagħ u t-tfal twieled f’Murialdo fil–Piemonte il–parti tat-Tramuntana tal-Italja, fis- 16 ta’ Awwissu 1815 minn Francesco u Margerita. Ta’ sentejn miet missieru u kellu ħolma fl-età ta’ disa’ snin, fejn Alla ħabbarlu li kien se jinqeda bih u bl–għajnuna tal–Madonna biex imexxi t-tfal u ż-żgħażagħ. Meta sar saċerdot fis-sena 1841 il-ħolma dehret li ser tibda’ titwettaq għax kien ltaqa’ ma’ tifel fqir u ltim u beda jgħallmu l- Katekiżmu. Fis- sena 1859 beda s-soċjetà Salesjana bi sbatax–il ġuvni, u ried li r-reliġjużi tiegħu jaħdmu u jimxu fuq l-Ispirtu ta’ San Franġisk De Sales. Għażel lil Marija bħala Protettriċi tas- Salesjani, u sejħilha Marija Awsiljatriċi jew Marija Għajnuna tal- Insara.

aktar