Is-Sinodu hu frott tad-djalogu

Kardinal Grech: Is-Sinodu huwa frott tad-djalogu fost il-konferenzi tal-Isqfijiet

Il-Papa Franġisku spiss qal mill-bidu tal-papat tiegħu li l-Knisja hija poplu fi vjaġġ u li r-rgħajja tagħha jmexxu l-merħla. Il-Knisja tfisser nies li jsegwu l-Ispirtu s-Santu. Din il-konvinzjoni hija fil-bażi t’itinerarju li jwassal, b’mod ġdid fir-rigward tal-passat, biex jipprepara u mbagħad jgħix is-Sinoda tal-Isqfijiet f’Ottubru 2023, wara triq li, kif inhu magħruf, ikollha tippermetti l-istadji varji tagħha biex tilħaq u tinvolvi l-fidili ta’ kull ordni u grad.

AKTAR