Missio Malta ta’ Lulju 2021

Fl-aħħar ġimgħat il-Knisja Kattolika tilfet tliet Maltin missjunarji kbar: Patri Anthony Micallef SJ li qatta’ ħafna minn ħajtu fl-Indja, Patri Ġwann Xerri Dumnikan li għix il-ħajja missjunarja fil-Brażil, imma sfortunatament tilef ħajtu fil-ġlieda kontra l-COVID-19 u Mons. Walter Michael Ebejer li kien isqof fil-Brażil u l-ixjaħ isqof Malti.

AKTAT