Iridu jiskreditaw gruppi Nsara

Il-parlamentari tal-Unjoni Ewropea ffinanzjati minn Soros u l-IPPF għandhom l-għan li l-grupp Kristjani ta’ fama tajba jagħmluhom blacklisted.

Rapport tal-Catholic News Agency

Il-Forum Parlamentari Ewropew għad-Drittijiet Sesswali u Riproduttivi (EPF), li huwa grupp ta’ parlamentari Ewropej, li għandhom impenn biex iġiegħlu r-rikonoxximent tal-abort bħala “dritt tal-bniedem” mad-dinja kollha, qed iħejju kolp ta’ stat politiku maġġuri mmirat biex jiskredita organizzazzjonijiet ta’ reputazzjoni Kristjana u tad-drittijiet tal-bniedem li dan il-grupp iddeskriva bħala li huma “estremisti reliġjużi” u li qed jallegaw li huma mpenjati “li jreġgħu lura d-drittijiet tal-bniedem fis-sesswalità u r-riproduzzjoni”.

AKTAR