Mhux li kieku

Kelli niltaqa’ mal-ħabib tiegħi Gordon fil-pub.  Din ħaġa li konna nagħmlu ta’ spiss.  Hu kellu tmenin sena imma xorta waħda kien għadu attiv bħala psikjatra.  Dak inhar jien kont frustrat għax,  minħabba li għamilt kalkoli ħżiena, tlift kuntratt ta’ importanza kbira.

AKTAR