Jivvibraw mad-dinja – il-Qniepen fil-kampnari

Parti mill-kultura Nisranija

Ikun hawn min tiġih nostalġija għall-qanpiena li kienet tindaqq mill-Qasam tal-Museum biex issejjaħ it-tfal għad-‘duttrina’, kif kien bosta drabi jissejjaħ it-tagħlim tal-katekiżmu. Għadhom jidwu f’widnejn min laħaq dak iż-żmien it-tokki tal-qanpiena, 2 għal 20 darba u 3 fl-aħħar. Sal-lum għadek issib il-qanpiena fuq xi bjut tal-oqsma, imma għajr fejn xi soċju anzjan għadu jżomm ħaj din id-drawwa, il-qniepen tal-Oqsma ilhom li siktu, hekk kif iż-żmien bidel id-drawwiet u daħħal ilħna oħra. Interessanti li l-qanpiena hi l-vuċi li ssejjaħ it-tfal għad-duttrina fl-esteru, barra minn xtutna, fil-Qasam ta’ Julio C. Tello, f’Lurin, il-Perù.

AKTAR