L-Erbgħa, 14 ta’ Lulju 2021

Print Friendly, PDF & Email

Addatta ruħek skont il-burdata ta’ min ikun qed jitkellem miegħek: kun allegro ma’min hu ferħan, imnikket mal-imdejjaq: f’kelma waħda, kun kollox għal kulħadd, biex tirbaħ kollox.

Santa Tereża ta’ Avila  1515  1582 A.D.

%d bloggers like this: