X’taqra f’Il-Leħen tal-Ħadd 1 ta’ Awwissu 2021

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi IL-LEĦEN, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa kull nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

• Is-Sinodu tal-Isqfijiet huwa eżerċizzju ta’ Kolleġġjalità Episkopali -Il-Kardinal Mario Grech
• Fr Joe Borg maħtur l-ewwel Koordinatur ta’ SIGNIS Ewropa
• Dar għażiża
• Ma tistax tħobb lil Alla u tobgħod lil bniedem xbieha t’Alla
• Messaġġ tal-Isqof ta’ Għawdex Monsinjur Anton Teuma fil-jum tat-twelid għas-Sema tas-saċerdot Mons. Salv Debrincat
• Imfakkra l-eżumazzjoni u t-trasferiment tal-fdalijiet ta’ Dun Ġużepp Cauchi
• Il-quddies ħdejn dawk li jkunu fil-kju għall-ħajja ta’ dejjem
• L-immigrazzjoni – theddida għall-Fidi?
• Editorjal – L-abbuż fuq l-anzjani
• Għandna lkoll tort
• Għaliex Għandek Tilbes Iċ-Ċurkett Taż-Żwieġ?
• Il-Profil ta’ Pierre de Coubertin
• Il-marċ trionfali [It-tielet parti]
• Festi ta’twemmin
• Reċensjoni – Il-Ġmiel bħala Mħabba ta’ Alla
• Biex insir Ewkaristija
• Il-Konċilji Ekumeniċi
• Il-piena kapitali u l-abort

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

%d bloggers like this: