Lucien Botovasoa, martri ta’ żmienna

LUCIEN BOTOVASOA, Katekist Kattoliku

Fl-1964, TSIMIHONO, anzjan min VOHIPENO, il-Madagascar, talab li jiġi ħdejh qassis mill-missjoni Kattolika. “Kont jien,” qal lill-qassis, “li qtilt lil LUCIEN BOTOVASOA. Inti tafu?” U kompla: “Inħossu preżenti, kien qalli: “Tibżax, jiena nkun maġenbek, inti titgħammed u tmut Nisrani.” Il-missjunarju ħadu l-isptar, fejn miet ġimgħa wara, jitlob ir-Rużarju, wara li tgħammed.

aktar