Liema quddiesa?

Rispons għall-Motu Proprio Traditionis custodes maħruġa mill-Papa Franġisku fis-16 ta’ Lulju 2021

Id-deċiżjoni tal-Papa ttieħdet wara konsultazzjoni mal-Isqfijiet fuq l-applikazzjoni tal-Motu Proprio Summorum Pontificum, maħruġa mill-Papa Benedittu XVI fl-2007.  L-għan ta’ dan il-Motu Proprio kien l-użu tal-quddiesa hekk insejħa Tridentina, skont il-Missal Ruman tas-sena 1962. 

aktar