Il-Ħamis, 12 ta’ Awwissu 2021

Print Friendly, PDF & Email

Timliex rasek fuq il-fehmiet favorevoli tal-bnedmin, għaliex jien inħobbok b’imħabba perfetta. Jien għaddejt ħajti fuq l-art fl-umiljazzjonijiet u t-tmaqdir u f’ħajja moħbija. Kien b’hekk li jien sebbaħt lil Missieri, waqqaft is-sisien tal-Knisja tiegħi, u għamilt tajjeb għall-ħażen tas-suppervja. Din hija t-triq li minnha għandek tgħaddi.

Ġesù lill-Beata Maria Celeste Crostarosa

%d bloggers like this: