Il-Ġimgħa, 13 ta’ Awwissu 2021

Print Friendly, PDF & Email

Aħna ngergru għat-tbatija! Aktar imissna ngergru talli ma nbatux, ladarba xejn ma jagħmilna nixbħu lill-Mulej tagħna mgħobbi bis-Salib tiegħu. O x’għaqda sabiħa tar-ruħ mal-Mulej tagħna Ġesù Kristu bl-imħabba u l-virtù tas-Salib tiegħu.

San Ġwann M Vianney

%d bloggers like this: