Is-Sibt, 14 ta’ Awwissu 2021

Print Friendly, PDF & Email

Wieħed ma jridx imur bil-ħsieb li min ikun qed ibati mhuwiex jitlob. Huwa qed joffri tbatijietu lil Alla, u spiss ikun qed jitlob wisq aktar u ħabtiet aktar minn min jitlob u jimmedita u għax ikun xerred xi ftit demgħat jaħseb li dak huwa talb.

Santa Tereża t’Avila

%d bloggers like this: