Donazzjoni ta’ kitbiet oriġinali ta’ Dun Alfred Gatt lill-Arkivji tal-Arċidjoċesi

L-Isqof Joseph Galea Curmi u Rev. Dr Nicholas Joseph Doublet bħala l-Arkivista Djoċesan tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, irċevew mingħand is-Sur Joseph Zammit, b’ donazzjoni, kollezzjoni ta’ kitbiet oriġinali u diversi materjal ieħor ta’ Dun Alfred Gatt, saċerdot mill-Belt Valletta, miet b’ fama ta’ qdusija, u huwa magħruf għad-devozjoni kbira li kellu lejn il-wiċċ ta’ Kristu, devozzjoni li għada ħajja sal-ġurnata tal-lum. Dun Alfred Gatt twieled fit-12 ta’ Jannar 1873 u miet fis-26 ta’ Marzu 1937.

aktar