Il-Papa Franġisku fuq Dante

 Candor lucis æternæ – Ġmiel ta’ dawl etern, proprju b’riferenza ċara għall-Misteru tal-Inkarnazzjoni

Fl-okkażjoni tas-700 sena mill-mewt tal-poeta kbir Dante Alighieri (1265-1321), “missier il-lingwa u l-letteratura Taljana”, il-Papa Franġisku ħass li bħall-papiet ta’ qablu kellu jagħti omaġġ lil dan l-“Ogħla Poeta”, kittieb ta’ fidi kbira, li għadu tant attwali għal żminijietna, speċjalment fil-versi immortali tal-kapulavur tiegħu La Divina Commedia li għandna wkoll fi lsienna.

aktar