Il-Ħadd, 19 ta’ Settembru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Fuq xuftejn il-katekist l-ewwel xandira għandha tixxandar u terġa’ tixxandar: ‘Ġesù Kristu jħobbok; Hu ta ħajtu biex isalvak; u issa qed jgħix maġenbek kuljum biex idawlek, isaħħek u jeħilsek.’

Evangelii Gaudium

%d bloggers like this: