Il-Papa Benedittu XVI fuq San Ġirolmu

F’żċwġ katekeżijiet tiegħu fis-sensiela dwar personalitajiet kbar tal-Knisja, il-Papa tkellem fuq San Ġirolmu, Missier tal-Knisja li qiegħed il-Bibbja fiċ-ċentru ta’ ħajtu: ittraduċieha fl-ilsien Latin, ikkummentaha fl-opri tiegħu u fuq kollox ħabrek biex jgħixha konkretement tul il-ħajja twila tiegħu fuq din l-art, minkejja li kien magħruf kemm il-karattru li tatu n-natura kien diffiċli u fokuż.

aktar