Ktieb li jgħinek tħobb aktar lill-Ommna Marija

Kull meta l-Mulej jagħtini grazzja li nżur lill-Ommna Marija, fis-Santwarju kapolavur tagħha f’Ta’ Pinu, fil-Gżira t’Għawdex, qatt ma mmur lura niexef qoxqox lejn il-kunvent. Anzi! Ibqgħu ċerti u żguri li l-Madonna, għax hi Omm, dejjem tara x’tagħmel biex iżżejjinni b’xi rigal li jnissel fija xmajjar kbar ta’fidi, tama u, sintendi, ħafna u ħafna imħabba fil-qalb.

aktar