Dal-Missier x’ikun?

Wara l-proċedura tad-divorzju, ġrat xi ħaġa kurjuża. Il-missier ma rebaħx il-kustodja tat-tfal. Wara kollox, ma tantx kien ikun id-dar. Allura għaliex it-tfal bdew jimmissjawh? Ma kienx mal-mara waqt it-twelid tagħhom, iżommilha  idha u jieħu n-nifsijiet twal magħha. Qagħad fil-kuridur ipejjep sigarett u jpaċpaċ ma’ missirijiet oħra. Qatt ma kien jaf fejn huma l-ħrieqi u l-labar tas-sarwan, u qatt ma fewwaqhom. Kif kien jiġi mix-xogħol, lit-tfal kien iħabblilhom xagħrhom u jgħidilhom: “U kif inhuma l-flieles tiegħi?” U jisparixxi jew fil-garaxx jew għal xi part-time. Meta kienu jibku, jgħajjat lil omm: “Irid lilek” bla ma ntebaħ li l-iktar li riedu kien lilu.

aktar