Adorazzjonijiet għal Ottubru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Ara poster għal aktar informazzjoni …

P.S. Il-Hamis, 28 t’Ottubru 2021 fil-Knisja Madonna ta’ Pompei Tas-Sorijiet Dumnikani, Victoria, Ghawdex mill-10.00 sal-11.00 ta’ filghodu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: