Il-Papa jitlob għar-resident tal-gżira La Palma wara l-iżbroff tal-vulkan.

Il-Ħadd li għada, l-Papa Franġisku talab għan-nies fil-gżira Spanjola tal-Kanarja  La Palma, fejn l-iżbroff ta’ vulkan li seħħ fid-19 ta’ Settembru ġiegħel lil bosta residenti jaħarbu minn djarhom. Il-Papa ħeġġeġ lil kulħadd biex jitolbu bl-interċessjoni tal-Verġni Marija, li fil-gżira hija meqjuma bit-titlu tal-Madonna tas-Silġ, għall-ħaddiema li huma mferxin biex isalvaw.

aktar