Il-Ġimgħa, 1 ta’ Ottubru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Iż-żgħażagħ jeħtieġu għalliema awtentiċi: persuni miftuħin għall-milja tal- verità fi friegħi varji ta’ għerf, persuni li jisimgħu u jesperjenzaw fi qlubhom dak id-djalogu interdixxiplinarju; persuni li , fuq kollox, huma konvinti fil-kapaċità umana tagħna li nimxu ’l quddiem tul it-triq tal-verità.

Benedettu XVI Papa Emeritu

%d bloggers like this: