Il-Ħamis, 7 ta’ Ottubru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Jekk f’ħajti nonqos kompletament li nagħti kas tal-oħrajn, minħabba x-xewqa biss li nkun ‘devot’ u biex inwettaq ‘id-dmirijiet reliġjużi’ tiegħi, allura r-relazzjoni tiegħi ma’ Alla tispiċċa li ssir xotta. Issir ‘kif għandha ssir’ imma ‘nieqsa mill-imħabba’.

Benedettu XVI, Papa Emeritu

%d bloggers like this: