Il-Papa Ġwanni Pawlu I, fit-triq li jkun dikjarat qaddis

Il-Knisja għarfet il-miraklu attribwit lill-Venerabbli Qaddej ta’ Alla, l-Papa Ġwanni Pawlu I (Albino Luciani), li twieled fis-17 ta’ Ottubru 1912, fil-belt Taljana ta’ Canale d’Agordo u li miet fit-28 ta’ Settembru 1978, fil-Palazz Appostoliku tal-Vatikan. Huwa ġie elett Papa fis-26 ta’ Awwissu 1978. Huwa mexa l-Knisja Kattolika għal 33 jum. Fi ftit ġimgħat biss li hu għamel bħala Papa, huwa kien daħal fil-qlub ta’ miljuni ta’ nies għas-sempliċità tiegħu, għal umiltà tiegħu; kliemu kien biex jiddefendi liż-żgħir u kellu tbissima evanġelika.

aktar