Il-Ħadd, 17 ta’ Ottubru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Mhux billi nwarrbu, jew naħarbu mit-tbatija li aħna nitfejqu, imma minflok bil-kapaċità tagħna li naċċettawha, nimmaturaw permezz tagħha u nsibu t- tifsira permezz tal-għaqda ma’ Kristu, li sofra b’imħabba infinita.

Benedettu XVI, Papa Emeritu

%d bloggers like this: