Malta Missjunarja ta’ Novembru 2021

Dawk li għandhom qalbhom ħelwa huma mberkin minn issa stess, għaliex minn issa jaraw li għandhom il-possibiltà li jibdlu d-dinja ta’ madwarhom; l-aktar billi jibdlu l-mod kif jirrelataw man-nies ta’ madwarhom. F’soċjetà li ħafna drabi hija ddominata minn vjolenza, arroganza u inġustizzja, huma jsiru ‘sinjal ta’ kontradizzjoni’ u jirradjaw ġustizzja, ftehim, tolleranza, ħlewwa u stima ma’ kulħadd.

aktar