Is-Sibt, 13 ta’ Novembru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Waħħad lilek innifsek kemm tista’ mal-umiltà u l-ħlewwa tiegħu meta tittratta mal-proxxmu. Ħobb lil min jumiljak u jmerik, għax dawn huma aktar ta’ siwi għall-perfezzjoni tiegħek milli dawk li jonfħuk.

Santa Margerita Maria Alacoque

%d bloggers like this: