Il-Ħadd, 14 ta’ Novembru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Titlob umiltà kbira biex wieħed ikun ikkundannat inġustament u jibqa’ sieket, u li wieħed jagħmel dan ikun qed jimita lill-Mulej
li ħelisna mid-dnubiet kollha tagħna.

Santa Tereża ta’ Avila

%d bloggers like this: