Il-Ġimgħa, 19 ta’ Novembru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Ħalli jqum il-maltemp u s-sema jiswied – dan ma jbeżżgħanix. Jekk nafdaw kif imiss f’Marija, nagħrfu fiha, il-Verġni l-Aktar Qawwija ‘li bir-riġel verġinali tagħha saħqet ras is-serpent.’

San Piju X. Papa

%d bloggers like this: