Is-Sibt, 11 ta’ Diċembru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Il-fidi nisranija mhijiex kwestjoni li temmen li ċerti ħwejjeġ huma veri, imma fuq kollox hija relazzjoni personali ma’ Ġesù Kristu. Hija laqgħa mal-Iben ta’ Alla li jagħti enerġija ġdida lill-eżistenza kollha tagħna. Meta nidħlu f’relazzjoni personali miegħu, Kristu jirrevela l-identità vera tagħna u fil-ħbiberija miegħu, ħajjitna tikber lejn milja kompleta.

Benedettu XVI Papa Emeritu

%d bloggers like this: