L-Erbgħa, 15 ta’ Diċembru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Għeżież ħbieb, tħallu l-ebda kuntrarju jipparalizzakom. Tibżgħux u la mid-dinja, la mill-ġejjieni, lanqas mid-dgħufija tagħkom. Il-Mulej ried li intom tgħixu f’dan il-mument tal-Istorja sabiex, bil-fidi tagħkom, ismu jissokta jissemma’ fid-dinja.

Benedettu XVI Papa Emeritu

%d bloggers like this: