Id-Dimostrazzjoni tal-Bambin tagħlaq 100 sena

L-ikbar żewġ misteri tal-Fidi Nisranija, li jagħmluha differenti minn kull reliġjon oħra, huma l-misteru ta-Trinità (Alla wieħed fi Tliet Persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu) u l-misteru tal-Inkarnazzjoni, jiġifieri li Alla li sar bniedem fil-persuna ta’ Ġesù Kristu biex jifdi lill-bniedem. Għalkemm forsi ħafna nsew imma l-Milied mhu xejn għajr il-festa tal-Inkarnazzjoni, it-tifkira ta’ meta Alla sar bniedem. Nistgħu ngħidu li dawn iż-żewġ misteri fundamentali tar-reliġjon Kristjana kienu suġġett speċjali tal-meditazzjoni ta’ San Ġorġ Preca u li fuqhom bena l-qdusija tiegħu.

aktar