L-Erbgħa, 22 ta’ Diċembru 2021

Print Friendly, PDF & Email

Apparti Ġesù Kristu mqajjem mill-mewt, mhemmx salvazzjoni! Hu biss jista’ jeħles id-dinja mill-ħażen u jġib it-tkabbir tas-Saltna tal-ġustizzja, il-paċi u l-imħabba li lkoll kemm aħna nixxenqu għalihom.

Benedettu XVI Papa Emeritu

%d bloggers like this: