Is-Sibt, 1 ta’ Jannar 2022

Print Friendly, PDF & Email

Ukoll meta kienet tgħix fid-dinja, il-qalb ta’ Marija kienet hekk mimlija bit-tenerezza materna u l-kompassjoni għall-oħrajn li ħadd qatt ma sofra daqstant għal tbatijietu, daqskemm Marija sofriet għat-tbatijiet ta’ wliedha.

San Ġlormu

%d bloggers like this: