It-Tlieta, 11 ta’ Jannar 2022

Print Friendly, PDF & Email

Il-ħallieq tas-Sema obda lil mastrudaxxa; Alla tal-glorja eterna, sema’ minn verġni fqajra. Qatt seħħet xi ħaġa bħal din? Ħalli l-filosfu ma jistmerrx aktar li jisma’ minn ħaddiem komuni; l-għaref minn min hu sempliċi; l-edukat mill-illitterat; iben il-prinċep minn bidwi.

Santa’ Antnin ta’ Padova

%d bloggers like this: