Il-Ħadd, 16 ta’ Jannar 2022

Print Friendly, PDF & Email

U la l-pjaċiri tad-dinja, la s-saltniet ta’ din il-art ma huma ta’ ġid għalija bl-ebda mod. Nagħżel il-mewt għal Kristu Ġesù mis-setgħat fuq l-akbar artijiet tal-art. Dak li miet minfloki huwa l-oġġett tal-kisba tiegħi. Dak li qam għalina huwa l-unika xewqa tiegħi.

San Injazju t’Antijokja

%d bloggers like this: