It-Tnejn, 7 ta’ Frar 2022

Print Friendly, PDF & Email

Uliedi ċkejknin, irriflettu fuq dawn il-kelmiet: it-teżor tan-nisrani m’huwiex fuq din l-art imma fis-sema. Ħsibijietna, għalhekk, għandhom ikunu ndirizzati lejn fejn jinsab it-teżor tagħna. Dan hu d-dmir glorjuż tal-bniedem li jitlob u jħobb.  

San Ġwann Maria Vianney

%d bloggers like this: