Nitolbok li jkollok qalb ta’ missier, li tirriffjuta tiġġudika jew tikkundanna

Is-Sibt, 19 ta’ Frar 2022: Omelija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-Quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Dun Ronnie Zammit bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Luċija. Knisja Parrokkjali ta’ San Piju X, Santa Luċija.

aktar