Programm Ħdud Randan bi tħejjija għaż-żjara tal-Papa

Print Friendly, PDF & Email

Proposta mill-Parroċċa San Ġorġ, Victoria Għawdex – Quddiesa għat-Tfal u għall-Familja

Din is-sena ż-żmien tar-Randan se jkun ikkaratterizzat mill-vjaġġ appostoliku tal-Papa Franġisku fil-gżejjer tagħna nhar it-2 u 3 ta’ April.

Għaldaqstant il-mixja proposta għal dawn il-Ħdud għandha l-għan li permezz tal-Liturġija tal-Ħdud u tat-tagħlim tal-Papa Franġisku tipproponilna mixja ta’ konverżjoni biex inħallu l-ferħ ta’ Kristu jimla lil qalbna nhar l-Għid il-Kbir.

“Fact-sheet”/Board … Tiġi stampata kartuna li jkollha ritratti tal-Papa u xi fatti dwar ħajtu.

Għall-programm fid-dettal u materjal ieħor, niżżel id-dokumenti ta’ hawn taħt …

Il-programm għar-Randan 2022 …

Roll-up banner taż-Żjara tal-Papa …

Tifkira għat-Tfal. Il-Papa Franġisku jmexxina tul dan ir-Randan …

%d bloggers like this: