Il-Ħamis, 10 ta’ Marzu 2022

Print Friendly, PDF & Email

Jekk nixtiequ li nservu lil Alla u nħobbu lill-proxxmu kif imiss, jehtieg li nuri ferħ fis-servizz li nagħtu lilu u lilhom. Ejjem niftħu beraħ qalbna. Huwa l-ferħ li qed jistedinna. Nitfgħu rasna ’l quddiem u ma nħallu xejn ibeżżgħana.

Santa Katerina Drexel

%d bloggers like this: