The Creative Voice that Does Not Shake

Imnedija pubblikazzjoni miktuba minn persuni li esperjenzaw vjolenza domestika

The Creative Voice that does not Shake, pubblikazzjoni minn nisa li għaddew minn esperjenza ta’ abbuż u li jgħixu fil-Milja, Fondazzjoni Sebħ, tnediet fit-8 ta’ Marzu fl-okkażjoni ta’ Jum il-Mara. Permezz ta’ din il-pubblikazzjoni n-nisa ngħataw spazju biex jesprimu lilhom infushom permezz ta’ mezzi kreattivi bħall-arti, poeżiji, kitba u talb. Il-ktejjeb ta l-opportunità lil dawn in-nisa joħolqu għarfien dwar abbuż u vjolenza li għadha teżisti sal-lum minkejja li sar progress fil-ħajja tan-nisa madwar id-dinja. Dan il-ktejjeb sar grazzi għas-sapport tal-Association of International Women in Malta li f’din l-okkażjoni koprew l-ispejjeż tal-istampar, u b’hekk komplew jagħtu messaġġ lil dawn in-nisa li leħinhom hu importanti u li huma stess huma importanti.

aktar