Il-Ġimgħa, 25 ta’ Marzu 2022

Print Friendly, PDF & Email

Qatt ma nqimu bl-aqwa mod lil Ġesù daqskemm meta nqimu lil Ommu, u nqimuha sempliċiment u biss biex inqimu lilu bl-akbar mod perfett. Immorru lejha biss bħala t-triq li twassalna għall-għan li nkunu qed infittxu – Ġesù, binha.

San Lwiġi de Montfort

%d bloggers like this: