L-Erbgħa, 6 ta’ April 2022

Print Friendly, PDF & Email

O midneb, taqtax qalbek, imma ersaq lejn Marija fil-ħtiġijiet kollha tiegħek. Sejħilha biex tgħinnek, għax din hija r-rieda divina li hija għandha tgħin f’kull għamla ta’ bżonn.

San Bażilju l-Kbir

%d bloggers like this: