Il-Ħamis, 7 ta’ April 2022

Print Friendly, PDF & Email

Bir-raġun li l-imqaddsa Verġni ħabbret li l-ġenerazzjonijiet kollha għad isejħulha mbierka, għaliex il-magħżulin kollha jiksbu s-salvazzjoni eterna permezz ta’ Marija.

San Idelfonzu

%d bloggers like this: