Il-Ħadd, 10 ta’ April 2022

Jekk nagħmlu dak li minn dejjem għamilna, dak li qabilna għamlu missirijietna, qatt ma niżbaljaw. Satana jixtieq jeqred din it-talba, imma qatt mhu se jirnexxilu. Ir-Rużarju hija t-talba ta’ min jirbaħ fuq kollox u fuq kulħadd. Kienet Marija li għallmitna din it-talba, bħalma kien Ġesù li għallimna l-Missierna. 

Patri Piju tal-Pjagi